Služby

LIKVIDACE NEŽÁDOUCÍCH PLEVELŮ:

Provádíme likvidaci nežádoucích plevelů postřikem, zejména likvidaci trávy v komunikacích a likvidaci invazních rostlin (bolševník, křídlatka)

Nabízíme:
 • postřik proti plevelu a trávě na chodnících, na hřištích
 • postřik proti plevelu okolo průmyslových i soukromých objektů
  (výskyt plevele okolo objektu zvyšuje možnost invaze mravenců a škvorů do objektu )
 • postřik proti bolševníku a křídlatce
 • likvidace bolševníku a křídlatky sekáním
 • práce provádíme na základě osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu
  rostlin
Způsob likvidace:
 • postřik provádíme ručním zádovým motorovým nebo taženým postřikovačem
 • k likvidaci plevelů se používá:
  - herbicid totální – likviduje veškerý plevel i traviny
  - herbicid selektivní – likviduje pouze dvouděložné rostliny v trávníku
 • zajištění celoroční likvidace plevelu
 • ruční sekání bolševníku a křídlatky, případně odvoz posekaných rostlin
Služba zahrnuje:
 • zpracování nezávazné cenové nabídky zdarma
 • v případě větších celků zpracování plánu postřiku
 • tři hlavní postřiky během sezony
 • alespoň tři doplňkové kontrolní postřiky