Služby

ZÁBRANY PROTI PTACTVU:

Síťový systém

Síťový systém zaručuje zamezení přístupu holubů do celého ošetřeného prostoru.

Nabízíme:
 • instalace sítí proti holubům, případně vlaštovkám na fasádu domů, zejména na společné balkony,
  lodžie a do výklenků
 • instalace provádíme pro společenství vlastníků nebo pro provozovny
 • instalace provádíme také pro jednotlivé byty
Služba zahrnuje:
 • zpracování nezávazné cenové nabídky zdarma
 • osazení kotev k uchycení sítě provádíme s maximálním ohledem na fasádu domu
  (jako první firma jsme začali používat nerezové objímky na kovových zábradlích)
 • veškeré kovové komponenty jsou s nerezového materiálu nebo hliníkové
 • síť je ze 100% polyethylenu se životností až 30 let
 • barva sítě je většinou v barvě „bílé kávy“ nebo černá
 • v případě zájmu investora můžeme dodat síť i v jiných odstínech (nedoporučujeme)
 • velikost ok na síti je 5 x 5 cm, což dostačuje k zamezení průletu holubům
 • v případě masivního výskytu vlaštovek a jiřiček můžeme použít síť s oky 2 x 2 cm
 • pokud instalujeme síť na společných balkonech, instalaci provádíme většinou přes všechny balkony
  najednou
 • zajistíme hrubý úklid balkonů od trusu holubů, desinfekci a dezinsekci povrchů
 • záruka na dílo je 48 měsíců

Trnový systém:

Trnový systém zamezuje sedání holubů na parapety, římsy, stříšky a další místa na fasádě domu.

Nabízíme:
 • instalace trnových pásů proti holubům
 • instalace trnových pásů proti vlaštovkám na podhledy vystupujících prvků fasády
 • instalace provádíme pro společenství vlastníků nebo pro provozovny
 • instalace provádíme také pro jednotlivé byty
Služba zahrnuje:
 • zpracování návrhu umístění trnových pásů na fasádu
 • zpracování nezávazné cenové nabídky zdarma
 • instalace trnových pásů dle nabídky

Před zahájením prací je potřeba sjednat způsob instalace. Instalace se provádí z lešení, z plošiny nebo horolezeckou technikou.

Odchyt holubů:

Nabízíme:
 • odchyt zdivočelých městských holubů pro jednotlivá města nebo obce
 • odchyt zdivočelých městských holubů pro firmy
 • odstřel holubů vzduchovou puškou
 • zpracování potřebné administrativy podle platných předpisů
Způsob odchytu:
 • odchyt provádíme do odchytových klecí, které jsou umístěny na předem sjednaných místech
 • klec je na střeše umístěná po dobu několika týdnů a před nastražením slouží jako vnadidlo se zrním
 • odchyt se provádí především v zimních měsících, klec je kontrolována několikrát týdně
 • odchycení holubi jsou předáváni ke zkrmení klubu sokolníků
 • odstřel holubů provádíme v objektech , kde nelze použít jiný způsob odchytu. Tuto službu musí schválit
  dotčené orgány.
Služba zahrnuje:
 • monitoring výskytu holubů v dané lokalitě
 • zpracování prováděcího projektu s navrženým způsobem odchytu, množstvím klecí a dobou odchytu
 • vyřízení legislativních záležitostí, tedy povolení k odchytu Krajské veterinární správy, odboru životního
  prostředí a jednání s majiteli objektu, na kterých jsou umístěny klece
 • samotný odchyt
 • odvoz odchycených holubů ke zkrmení klubu sokolníků
 • vypracování závěrečné zprávy pro zúčastněné orgány
 • navržení dalšího postupu pro zamezení narůstání populace holubů (další odchyt, instalace zábran proti
  holubům)