dokumenty

Certifikát CEPAČlen sdružení pracovníků dezinfekce, dezisenkce, deratizace
   
Osvědčenío odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
   
Osvědčenío odborné způsobilosti pro odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat a provozování útulku pro zvířata v nouzi
   
Osvědčenío odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin
   
Povolení z okresní veterinární správypovolení k výkonu veterinární asanační činnosti v rozsahu:
- dezinfekce, dezinsekce, deratizace
- odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat
   
Smlouva o odběrů holubůs DROSERA, sdružení ochrany přírody a krajiny
   
Výpis z obchodního rejstříku
   
Osvědčenío registraci k DPH