Služby

DERATIZACE:

Deratizace je opatření k zamezení výskytu hlodavců. Mezi nejčastěji hubené hlodavce se řadí myš, potkan, krysa, hraboš.

Nabízíme:
 • likvidaci hlodavců v průmyslových a bytových objektech
 • provádění celoplošných deratizací, včetně zajištění veškeré administrativy
 • provádění deratizace kanalizačních, teplovodních soustav a šachet
 • práce provádíme na základě osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální DDD v potravinářských a zemědělských provozech
Způsob likvidace:
 • pokládka jedových nástrah
 • odchyt pomocí pastí
 • jiné způsoby podle dané situace
 • drobné stavební úpravy k zamezení vnikání hlodavců do objektu
Služba zahrnuje:
 • průzkum lokality
 • pokládku nástrah do vnitřních a venkovních prostor
 • následná kontrola, doplnění nástrah po úžeru
 • sběr uhynulých hlodavců
 • na přání zákazníka provádíme zahrnutí či zabetonování nor
 • v případě opakovaného výskytu provádíme doplnění nástrah až do úplného vyhubení
  hlodavců
 • vyhodnocení akce – protokol, zpráva
 • pro potřeby HACPP vytvoření odpovídajících dokumentů