Služby

DESINFEKCE:

Desinfekce je opatření , kterým likvidujeme škodlivé mikroorganismy způsobující infekce pomocí, chemických látek.

Nabízíme:
  • plošná desinfekce objektů, zejména při výskytu uhynulých zvířat
  • desinfekce objektů po úmrtí
  • ohnisková desinfekce (např. vzduchotechniky)
Způsob provádění:
  • ošetření povrchů postřikem nebo máčením
Služba zahrnuje:
  • průzkum objektu
  • v případě potřeby konzultace s hygienickou nebo veterinární stanicí
  • v případě objevení zdroje také zajištění likvidace zdroje ( úhyn zvířete)
  • zajištění podmínek vhodných pro desinfekci ( hrubý úklid, odstranění zdroje )
  • aplikace chemické látky ve správné koncentraci a po dobu k desinfekci potřebnou
  • zajištění běžného úklidu po aplikaci