ÚVOD

Jsme firma zabývající se prováděním deratizačních, dezinsekčních a dezinfekčních prací. Dále provádíme instalaci zábran proti ptactvu formou síťových nebo trnových systémů. Firma byla založena v roce 2010 sloučením dvou firem, které se zabývají nabízenými pracemi již od roku 1992. Firma je členem Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, členem Evropské asociace CEPA a držitelem platného mistrovského oprávnění pro provádění DDD činnosti. Nabízené služby provádíme zejména v působnosti Karlovarského, Plzeňského a Středočeského kraje.